O nas

PAULINA KOTOWICZ
OLGA CYGAN

PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD:
ANNA TOSIEK

PROJEKT OKŁADKI:
ANNA TOSIEK

WYDANE:
PROMETHIDION NR 1, 2016
PROMETHIDION NR 2, 2017

ISSN 2451-2184
NAKŁAD: 250 EGZEMPLARZY

KONTAKT DO REDAKCJI:
promethidion.rzezba@gmail.com
https://www.facebook.com/promethidion/

WYDAWCA:
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
WYDZIAŁ RZEŹBY
UL.WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 37, 00 – 379 WARSZAWA
TEL (+4822)625 75 73
E-MAIL:RZEŹBA@ASP.WAW.PL

DRUK:
DRUKARNIA PIOTRA WŁODARSKIEGO
02 – 656 WARSZAWA, UL. KSAWERÓW 21
HTTP://WWW.WLODARSKI.PL

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z internetową wersją czasopisma studenckiego Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Inicjatywa powołania do życia czasopisma „Promethidion” wypływa z chęci podjęcia wielowątkowej dyskusji na temat sztuki, a przede wszystkim rzeźby uprawianej wśród profesorów, studentów oraz absolwentów Wydziału Rzeźby. Pragniemy przybliżyć szerszej społeczności sylwetki wyróżniających się studentów wraz z prezentacją ich twórczości, sposobu rozumienia sztuki, ścieżek rozwoju oraz aktywności artystycznej w ramach studiów, jak i poza uczelnią.

Mamy nadzieję, że czasopismo będzie nie tylko ciekawą propozycją dla Wydziału Rzeźby, ale stanie się interesującym głosem naszego środowiska wydziałowego, z którym Państwo z przyjemnością się zapoznają.